header_verpleegkundigen4

Verklarende lijst afkortingen

Hieronder vindt u de afkortingen die in medische brieven worden gebruikt en hun verklaring. Klik op het teken van uw keuze om snel naar de juiste afkorting te gaan.

 


12 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


 

12


-niet aanwezig
@afspraak
+wel aanwezig
<kleiner / minder dan
groter / meer dan
>>vergroot
1VD1-(coronair)vatslijden
2CH2-kamer opname
2VD2-(coronair)vatslijden
3CH3-kamer opname
3VD3-(coronair)vatslijden
4-CH4-kamer opname
5-CH5-kamer opname
  

A


AADanti-artimische medicatie
AAIpacemakerinstelling alleen voor boezem
ABAntibiotica
AbdAbdomen
ACSacuut coronair syndroom
AFatriumfibrilleren
AI / AoIAortaklep insufficientie
ALanterlateraal tak
amioamiodaron
AOAorta
AoVAortaklep
AoVAorta
APangina pectoris
ARVCaritmogene rechterkamer cardiomyopathoe
AscAscending (aorta)
ASDAtrium septum defect
aspaspecifieke 
AVAtrio-ventricuaire
AVNRTAV-nodale re-entrytachycardie
AVRaortaklep vervanging
AVSDAtrio-ventricuair septum defect
  

B


B-blBeta blokker
behbehandelde
belbelangrijk(e)
BFboezemfibrilleren
BKbloedkweek. 
  

C


CABGcoronary artery bypass grafting (omleidingen)
CAGcoronair angiografie
cathcatheterisatie
CCUhartbewaking
cfconform (eerder)
CHADS2vascAcroniem om kans op emboliesatie bij atriumfibrilleren in te schatten
cholcholesterol
CIcoronairinsufficientie
CMcardiomyopathie
cocontrole
CRFcardiovasculaire risicofactoren
CTcomputer tomografie
CVcardioversie
CVAcerebrovasculair accident
CVDcentraal veneuze druk
CZScentraal zenuwstelsel
  

D


Ddiagonaal tak
d (dd)daags
D.C.decompensatio cordis
DCMdilaterende cardiomyopathie
DDdifferentiaal diagnose
DDDpacemakerinstelling, voor boezem en kamer
dec cordisdecompensatio cordis
descDescending (aorta)
dg / ddag(en)
diast diastolisch
digtractus digestivus
dildilatatie
DMdiabetes mellitus
DOSdelier observatie score
DVTdiep veneuze trombose
  

E


ECGelectro cardiogram
ECVelectro cardioversie
EFejectiefractie
ejejectie
expexpectatief
  

F


f.u.follow up
F1cardiologieafdeling
famfamiliare belasting voor hart- en vaatziekten
forwforward
furofurosemide
fxfunctie
  

G


Ggewicht
gbgeen bijzonderheden
gdageen duidelijke afwijkingen
GEtractus digestivus
gedilgedilateerde
gelgeleidingstijden
geobjgeobjectiveerd
gewgewicht
gluglucose
grgraads
grgraad
GRACEkans op overlijden aan acuut coronair syndroom tijdens ziekenhuisopname 
  

H


hartklhartkloppingen / hartklachten
HASBLEDAcroniem om kans op bloeding bij bloedverdunners in te schatten
HCMhypertrofische cardiomyopathie
HCT hydrochloorthiazide
HDL 'goede' cholesterol
herhherhalen
HFhartfrequentie
HFhartfalen
HFPEFheart failure met preserved ejection fraction (diastolisch hartfalen). 
horzhorizontale
HThypertensie
HTXhart transplantatie
HVZhart-en vaatziekten
  

I


IAPinstabiele angina pectoris
ICC inter collegiaal consult
ICDinternal cardioverter defibrillator
imintramusculair
IMintermediar tak
IMHintramuraal hematoom
infinfarct
infinfarct
INRinternational normalised ratio: geeft mate van 'bloedverdunning' weer
intermintermediare
ipin principe
IPLinfero-postero lateraal
ivintravasculair
  

J


Jjoules
  

K


KATZvalrisico screening
klklachten
klklinisch
Klinklinisch
KUNKkreatinine, ureum, natrium en kalium
  

L


Llengte
Lliter
lablaboratorium ondz. 
LADleft anterior descending
latlateraal
LCAlinker coronair arterie
LDL 'slechte' cholesterol
LGElate gadolineum enhancement
lilinker
LIMAleft internal mammary artery
LMlaatste maaltijd
LMleft main (hoofdstam)
loclocomotorius
LVlinker ventrikel
LVOTlinker ventrikel outflow tract
LVSFlinker ventrikel systolische functie
  

M


m.i.mijns inziens
MAmargo acutis
MCLmedisch centrum Leeuwarden
MCRmonocedocard retard
MDOmulti disciplinair overleg
medmedicatie
MImitralisklep insufficientie
mmHgmillimeter kwik
mnmet name
mnd  / mmaand
MOmargo obtusis
MRmagnetic resonance (imaging)
MRImagnetic resonance imaging
msmiliseconde
MUZEalarmsymptomen bij vitaal bedreigde patiënten
MVmitralisklep
  

N


nnormale
NCCMPnon compaction cardiomyopathie
negnegatief
NFnierfunctie
Non-STEMInon ST elevatie myocardinfarct
npniet palpabel
NRniet reanimeren
nwenieuwe
nyctnycturie
NYHANew York Heart Association (Angina pectoris/hartfalen classificatie)
  

O


OACorale anti coagulantia
obvop basis van
OKoperatie
ondzonderzoek
opnopname
orthorthopneu
OWIonderwandinfarct
  

P


PACprematuur atriaal complex
PAFparoxysmaal atriumfibrilleren
PCIpercutane coronaire interventie (dotter)
PCMparacetamol
Pctmolparacetamol
PElongembolie
PEpericardeffusie
PHTpulmonale hypertensie
PIPulmonalisklepinsufficientie
PLNphospholamban (mutatie) genetische afwijking
PMpacemaker
pmpro memori
pneupneumothorax
POBpijn op de borst
POSpre operatief spreekuur
pospositief
PQtijd tussen activatie boezem en kamer
predprednison
primprimaire
PSLAXparasternale lange as
PSSAXparasternale korte as
ptpatiënt
pte patiënte
Pulmpulmonaal
pulspulsaties
PVpulmonalisklep
PVpulmonaal vene
PVCprematuur ventriculair complex
PVIPulmonaal vene isolatie/ablatie
  

Q


QRSdeel op ecg dat activatie kamer weergeeft
  

R


-Rpacemaker past frequentie aan aan beweging/ademhaling
radradialis
RCArechter coronair arterie
RCXramus circumflexus
RDAramus descendens anterior (=LAD)
rerechter
recidrecidiverende
re-dozelfde ingreep nogmaals uitvoeren
regregionaal
relaxrelaxatie
repolrepolarisatie
resptractus respiratorius
revarevalidatie
RFrisicofactoren (voor hart- en vaatziekten)
RIMAright internal mammary artery
RRbloeddruk (Riva Rocci)
RVrechter ventrikel
RvOreden van opname
RVSFrechter ventrikel systolische functie
Rxrecept
  

S


SA ecgsignal averaged electrocardiogram
SAMsystolic anterior motion
satsaturatie
scsubcutaan
scsubcutaan
Scintigrscintigrafie/myoview/spect
signifsignificante
SNAQ(onder)voedings score
SRsinusritme
SSSsick sinus syndrome
STtijd op het ecg: herstelperiode van het hart
ststoornis
STEMIST elevatie myocardinfarct
subcsubcostaal
SVESsupraventriculaire extrasystolie
systsystolisch
  

T


Ttemperatuur
thet
tabtablet
tavten aanzien van
TEEslokdarm echo van het hart.
thorthoracaal
TItricuspidalisklep insufficientie
TIAtransient ischaemic attack
tnttroponine-T
toltolerantie
tritriglyceriden
trop Ttroponine-T
TTE trans thoracaal echo (gewoon hart echo)
T-topdeel op ecg dat herstel van de kamer weergeeft
TVtricuspidalisklep
tztte zijner tijd
  

U


UGtractus urogentitalis
urotractus urogentitalis / urologie
  

V


vvan
vvoor
VAGvesiculair ademgeruis
VASpijnscore
vertverticale
VESventricuaire extrasystolie
VFventrikel fibrilleren
VGvoorgeschiedenis
VMSveiligheids management systeem
voorlvoorlopig
VPverpleegkundige
VSDventricuair septum defect
VTventriculaire tachycardie
vvvervolgen
VVIpacemakerinstelling, alleen voor kamer
VWIvoorwandinfarct
  

W


WBSwand bewegingsstoornis
wk /wweek
WMAwall motion abnormality
wrschwaarschijnlijk
wvwaarvoor
  

X


X-thRontgenfoto van de thorax
  

Z


zbzie boven
znzo nodig