header_verpleegkundigen6

Hartfalenpoli

De hartfalenconsulente is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van patiënten met hartfalen. Zij is de centrale persoon waar u een beroep op kunt doen bij vragen of klachten. Zij werkt nauw samen met de cardioloog. De cardioloog besteedt vooral aandacht aan de medische zaken zoals diagnostiek, behandelplan en medicijnen. Hij verwijst u naar de hartfalenpoli.

 

U krijgt binnen 2 weken een uitnodiing voor een intakegesprek.

Hoe vaak u bij de hartfalenpoli terugkomt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 

Door de begeleiding leert u onder andere bij toename van hartfalenklachten deze verslechtering op het juiste moment bij de juiste persoon te melden. Hierdoor kan de behandeling sneller bijgesteld worden en kan soms een ziekenhuisopname worden voorkomen.

 

Wat kan de hartfalenconsultente voor u doen?

De hartfalenconsulente begeleidt u, geeft informatie en instructie over onder andere de volgende onderwerpen:

 

 • Hartfalen en leefregels
 • Problemen ten gevolge van hartfalen
 • Medicijnen en het gebruik hiervan
 • Diëetvoorschriften
 • Activiteitenpatroon / hartrevalidatie
 • Symptoomherkenning

 

Andere taken van de hartfalenconsultente zijn:

Het verrichten van lichamelijk onderzoek, bijvoorbeeld: gewichtscontrole, meten van de bloeddruk

 • Het aanpassen van medicijnen in overleg met de cardioloog
 • Aanvragen van bloedonderzoek
 • Adviseren over ondersteuning in de thuissituatie zoals thuiszorg en voorzieningen in de thuissituatie (maaltijden, alarmering, inzet vrijwilligers etcetera)
 • Verwijzen naar andere zorgveleners zoals: maatschappelijk werk of diëtist

 

Wat moet u meenemen?

Het is belangrijk dat u bij een bezoek aan de hartfalenpoli het volgende meeneemt:

 

 • Een overzicht van de door u gebruikte medicijnen (of alle medicatie meenemen)

 

Melden ziekenhuisopname

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt het op prijs gesteld dat u dit aan de hartfalenconsulente laat weten. Ook als de opname voor een ander specialisme dan cardiologie plaatsvindt.

 

Bericht van verhindering

Bent u op een afgesproken tijdstip verhinderd, neem dan contact op met de hartfalenconsulente.

 

 

Telefonisch spreekuur en bereikbaarheid 

Voor vragen zijn wij dagelijks bereikbaar van 8:30-16.30 op telefoonnummer: 0515-488353

De verpleegkundig consulenten zijn ook te bereiken via cardio-consulent@antonius-sneek.nl  

 

 

Medewerkers:

Monique Stolp, hartfalenverpleegkundige

Elisabeth Bruinsma, hartfalenverpleegkundige

Susan Sprietsma, hartfalenverpleegkundige

Toon Oomen, cardioloog

Willem Flu, cardioloog