header_verpleegkundigen6

Meedoen aan een onderzoek

Inleiding

 

Onderstaande informatie is bedoeld voor patiënten aan één van de lopende onderzoeken. Voor algemene informatie over wetenschappelijk onderzoek kunt u terecht bij de poli cardio research.

 

Meedoen aan een onderzoek

 

U bent door uw cardioloog gevraagd of u mee wilt doen aan een wetenschappelijke studie. Bent u hierin geïnteresseerd dan volgt er een informatief gesprek met de cardioloog en/of onderzoeksverpleegkundige. Na het gesprek heeft u tijd nog eens rustig na te denken of u mee wilt doen, en krijgt u de patiënteninformatie van het onderzoek mee om het thuis na te lezen. Als u besluit mee te doen volgt er een tweede gesprek, en kunt u nogmaals vragen stellen.

 

Hierna wordt het "informed consent" (= patiënteninformatie formulier) getekend door u en de cardioloog. Dit is een verklaring waarmee u aangeeft voldoende geïnformeerd te zijn en waarmee u zich akkoord verklaart om aan het onderzoek deel te nemen. Dit is geen contract, want deelname is en blijft altijd vrijwillig. Als u besluit niet deel te nemen zal dit natuurlijk geen enkel effect hebben op uw behandeling.

 

Algemene regels bij deelname

 

Als u meedoet aan een geneesmiddelenonderzoek, zou u dan de volgende punten in acht willen nemen met betrekking tot:

 

Studiemedicatie

Neemt u bij elke visite uw (resterende) studiemedicatie mee, ook de lege/aangebroken verpakkingen ( b.v potjes, strippen en de eventuele verpakkingen hiervan ). Indien u studiemedicatie in uw eigen medicatiedoos uitzet, wilt u dan niet vergeten ook deze pillen mee te nemen bij het volgende bezoek. Tenzij anders wordt vermeld neemt u op de dag van de visite de studiemedicatie gewoon in. Tevens uw overige medicijnen.

 

Bent u gestart met nieuwe medicatie of hebt u een kuur medicijnen gebruikt, neem even het doosje mee bij uw volgende bezoek. Indien u klachten krijgt die volgens u samenhangen met de studiemedicatie en die niet kunnen wachten tot de volgende visite, kunt u ons bellen voor overleg. U belt hiervoor naar de secretaresse van de poli cardiologie via 0515-488430 en vermeld aan welke studie u meedoet. U krijgt dan een onderzoeksverpleegkundige of de cardioloog aan de telefoon, of u wordt zo spoedig mogelijk door ons teruggebeld.

 

Behandeling door andere artsen

Laat altijd weten dat u aan een onderzoek meedoet, bij welke arts u ook komt. Indien u andere specialist / arts raadpleegt voor klachten dan vernemen wij dit graag van u tijdens uw volgende bezoek. Indien u wordt opgenomen (in ons ziekenhuis of in een ander ziekenhuis), gaarne dit zo spoedig mogelijk aan ons door (laten) geven. Als u in het buitenland in een ziekenhuis bent geweest, meldt u dit telefonisch.

 

Praktische zaken

Alle bezoeken voor het onderzoek zijn op de poli cardiologie, route 14. Bloedafname wordt meestal door ons gedaan, u hoeft dan niet naar het laboratorium.

 

Informeer ons tijdig betreffende uw vakantieplannen in verband met het plannen van uw afspraken.

 

Heeft u een andere afspraak in het ziekenhuis, laat het ons tijdig weten. Wellicht kunnen wij de afspraak bij ons combineren met uw andere afspraak. Bij ons kunt u een uitrijkaart vragen indien u met de auto op de bezoekersparkeerplaats staat. Nadat de studie afgerond is kunt u de uitslag van de studie via een brief van ons verwachten en/of kunt u vragen tijdens uw controle aan de cardioloog.

 

Tot slot

 

Bij vragen kunt u ons tijdens kantooruren op werkdagen bellen : 0515-488430.

Bij onze afwezigheid belt u uw huisarts. Bij ernstige klachten belt u 112.

                 

Wij vinden een vriendelijke en zorgvuldige begeleiding van onze patiënten erg belangrijk. U vindt de afdeling cardioresearch op de poli cardiologie, route 14.