header_verpleegkundigen6

De afdeling Cardiologie is geregeld op zoek naar nieuwe collega's. Momenteel zoeken wij een ervaren pacemakertechnicus voor 32-36 uur per week.

Cardiologiesneek.nl bestaat 1 jaar

Zaterdag 4 februari viert onze website Cardiologiesneek.nl zijn eerste verjaardag. Vanaf de start wordt de website druk bezocht. Daarbij wordt veel gekeken op de pagina's waar de specialisten zich voorstellen en het nieuws over de afdeling, maar ook andere pagina's over de afdeling of bijvoorbeeld onderzoek en behandeling worden regelmatig bezocht.

Inschrijving Hart en Zeil 2012 geopend

Voor kinderen met een ernstige hartafwijking is (jeugd)wedstrijdzeilen meestal niet mogelijk. Voor de stichting Hart en Zeil reden om in 2012 alweer voor de vijfde maal een fantastisch zeilweekend voor hen te organiseren. De inschrijving voor Hart en Zeil 2012, dat plaatsvindt van 1 tot en met 3 juni, is nu geopend. Vrijwilligers van de afdeling Cardiologie verzorgen tijdens het weekend de medische begeleiding.

Op 15 en 16 december vernieuwt het Antonius Ziekenhuis haar ziekenhuisinformatiesysteem. Het nieuwe systeem biedt meer mogelijkheden voor een intern elektronisch patiëntendossier, betere registratie en efficiëntere overdracht van uw patiëntgegevens.
2 december visitatie vakgroep cardiologie
2 december vindt de vijfjaarlijkse visitatie plaats van de vakgroep cardiologie. De gehele dag zullen cardiologen van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie en laboranten van de Nederlandse Hartfunctie Vereniging, onze afdeling en de cardiologen beoordelen op een uitgebreid aantal onderwerpen.