header_verpleegkundigen6
Cardiologie Sneek bezocht door de Hart&Vaatgroep

Op woensdag 3 juli is ons ziekenhuis bezocht door een delegatie van de Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging voor patiënten met hart- en vaatziekten. Cardioloog Toon Oomen, teamhoofd Gerlof van der Werf en unitleiders Ageeth Koffeman en Sjoukje Bulthuis hebben hen uitgebreid voorgelicht over de stand van zaken betreffende de cardiologische zorg in ons ziekenhuis.

Nu ook online afspraak plannen

Met de komst van de vernieuwde website van het Antonius Ziekenhuis kunt u nu ook online een afspraak maken. Vooralsnog geldt dit alleen wanneer u nieuw bent verwezen via de huisarts. Uiteraard is het maken van een telefonische afspraak ook nog steeds mogelijk. 

Antonius loopt voorop met MRI van het hart

Om een beeld te krijgen van de pompfunctie van het hart en de werking van de hartkleppen, maken cardiologen gebruik van echo. Er is nu een nieuwe methode bijgekomen: de MRI-scan van het hart.

1 juni 'Landelijke Dag Erfelijke Hartziekten'

De Hart&Vaatgroep organiseert, in samenwerking met het AMC, op zaterdag 1 juni 2013 de ‘Landelijke Dag Erfelijke Hartziekten’. De middag is bedoeld voor mensen met een erfelijke hartziekte en hun familieleden. Zij kunnen informatie uitwisselen, nieuwe informatie vergaren en elkaar ontmoeten.

Boeiende thema-avond "motiveren kun je leren"

"Motiveren kun je lezen". Dat was het thema van de lezing die woensdag 27 februari in Ysbrechtum werd gehouden. In dorpshuis "It Nije Formidden" luisterden bijna 150 belangstellenden naar Pauline Dekker en Wanda de Kanter, beiden longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en schrijvers van de boeken "Stoppen met roken" en "Motiveren kun je leren".