header_verpleegkundigen6

Nieuwe hartrevalidatiedossier in gebruik genomen

Met een taart, aangeboden door het bedrijf Chipsoft, is begin deze maand het nieuwe hartrevalidatiedossier in gebruik genomen. De zorg voor revaliderende hartpatiënten wordt hiermee verder geoptimaliseerd.

 

Eén centraal dossier

 

De hartrevalidatieverpleegkundigen werken nu nóg efficiënter samen met andere zorgverleners binnen ons ziekenhuis. Die cruciale samenwerking was er al, maar de hartrevalidatie-poli werkte na de introductie van een nieuw centraal patiëntendossier in 2012 nog in een apart systeem, met een eigen patiëntendossier. Met het nieuwe dossier zijn alle meetresultaten, bloedwaarden en conclusies van zorgverleners centraal beschikbaar. Elke behandelaar beschikt hierdoor altijd over een actueel totaaloverzicht van de patiënt.

 

Beslisondersteuning

 

Daarnaast biedt het systeem hulp om elk revalidatietraject optimaal op de patiënt af te stemmen. De hartrevalidatieverpleegkundigen gebruiken hiervoor gegevens van de patiënten zelf, die zij aanreiken middels een vragenlijst die voor het intakegesprek wordt verwerkt. Op basis van al die gegevens reikt het systeem eventuele beslissingen en bijbehorende vervolgacties aan. Een niet bindend advies dat als handvat dient. Deze geïntegreerde beslisondersteuning helpt ons ziekenhuis bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg.