header_verpleegkundigen6

Nieuw onderzoek naar begeleiding bij hartfalen

De behandeling van hartfalen bestaat onder andere uit het geven van de juiste medicijnen in de juiste hoeveelheid en het begeleiden bij leefstijlaanpassingen. In de huidige organisatie van de gezondheidszorg lukt het echter vaak niet om de behandeling voor elke patiënt optimaal te maken. Een belangrijke oorzaak is dat voor een optimale instelling frequent de polikliniek of het ziekenhuis zou moeten worden bezocht.

 

Een nieuwe wetenschappelijke studie, die wordt gestuurd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), richt zich op het verbeteren van de behandeling zonder dat dit belastend is voor de patiënt. De verpleegkundige krijgt mogelijkheden om medicatie aan te passen, terwijl de patiënt apparatuur krijgt waarmee bepaalde metingen zoals bloeddruk, gewicht en een hartfilmpje thuis kunnen plaatsvinden. De gegevens worden vervolgens digitaal naar het ziekenhuis gestuurd en gebruikt om de behandeling zo nodig aan te passen.

 

In Nederland zijn met deze nieuwe vorm van zorg enige ervaringen opgedaan die veel belovend zijn. Een antwoord op de vraag of deze vorm van zorg nuttig is bij patiënten met hartfalen hebben we echter nog niet. Een definitief antwoord op deze vraag is van groot belang, mede omdat een nieuwe manier van zorg geven ook voor andere groepen patiënten van grote betekenis kan worden. Daarom wordt door ons ziekenhuis meegewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek, waaraan 12 ziekenhuizen in Nederland mee zullen doen. In totaal worden 450 mensen gevraagd aan het onderzoek mee te werken.

 

In het onderzoek wordt het effect van het anders inzetten van de verpleegkundige vergeleken met de standaardzorg. De hartfalenverpleegkundige zal tijdens de studie gegevens over de patiënt verzamelen in een elektronisch patiënten dossier. In dit systeem staan richtlijnen over de behandeling. De verpleegkundige zal de  behandeling voor zover mogelijk volgens de richtlijnen uitvoeren. Daarnaast wordt de toegevoegde waarde van telezorg onderzocht.

 

De patiënten worden allen volgens het nieuwe concept begeleid:

 

  • Een deel van de hartfalen patiënten wordt zorg verleend met ondersteuning van elektronisch systeem
  • Een deel van de patiënten wordt zorg verleend met ondersteuning van het elektronisch systeem + telezorg

 

Door de resultaten van de groepen aan het einde van de studie met elkaar te vergelijken kunnen we nagaan wat de beste methodes voor zorg aan hartfalenpatiënten zijn. Om bevooroordeling bij arts of patiënt te voorkomen wordt randomisatie toegepast, dat wil zeggen dat de toekenning aan een bepaalde groep (behandeling) door loting tot stand komt.

 

Wat betekent het meedoen aan deze studie voor de hartfalenpatiënt?

 

Meedoen aan het onderzoek betekent dat de hartfalenpatiënt op een andere manier wordt begeleid dan in de Nederlandse gezondheidszorg op dit moment standaard is. De patiënt krijgt in ieder geval een vaste verpleegkundige toegewezen, die steeds het aanspreekpunt is bij de behandeling van de ziekte. De patiënt hoeft niet vaker in het ziekenhuis te komen dan anders het geval was.

 

De verwachting is dat de patiënt veel minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen indien hij in de groep wordt ingeloot waar telezorg aan de begeleiding wordt toegevoegd. De patiënten moeten twee keer een uitgebreide vragenlijst in vullen, zodat we beter het effect van de verschillende vormen van begeleiding kunnen meten.

 

Alle gegevens die ten behoeve van het onderzoek worden verzameld zullen vertrouwelijk worden behandeld. De onderzoeksgegevens zullen onder een code worden opgeslagen. Alleen de onderzoeksarts en de onderzoeksverpleegkundige weten welke code bij de onderzoeksgegevens horen. 

 

In totaal neemt een patiënt negen maanden deel aan het onderzoek. De verzamelde gegevens worden vergeleken met resultaten van de gebruikelijke behandeling. Zo wordt gekeken of de nieuwe  ondersteuning bijdraagt aan de kwaliteit van leven, mensen minder snel opgenomen worden en een langere levensverwachting hebben.

Overige onderwerpen