header_verpleegkundigen6

Consulenten Antonius begeleiden hartpatiënten

Hartproblemen hebben een enorme impact op de patiënt. Niet alleen lichamelijk, ook psychisch zijn de consequenties vaak groot. Veel patiënten zijn angstig en verliezen het vertrouwen in hun lichaam. Om hen te begeleiden zet het Antonius Ziekenhuis gespecialiseerde verpleegkundigen in, de zogeheten consulenten Cardiologie. 'Wij fungeren als laagdrempelige vraagbaak en leren patiënten om te gaan met hun hartziekte', verklaren Annet Schröder en Monique Stolp, verpleegkundig consulenten Cardiologie. ‘Wij zijn een baken voor de patiënt.'

 

 

Nadat patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen, worden ze binnen twee weken op het spreekuur van de consulent Cardiologie verwacht. Tijdens dat eerste consult (van een uur) komen alle aspecten van de hartziekte aan bod: van de fysieke gesteldheid tot eventuele psychische gevolgen. 'We leren patiënten om te gaan met hun hartziekte, bijvoorbeeld door leefstijladviezen te geven. Door de risicofactoren te beïnvloeden, proberen we de terugkeer van klachten te voorkomen', vertelt Schröder. 'Ook leren we patiënten om zelf beslissingen te nemen', vult collega Stolp aan. 'Daardoor worden ze minder hulpbehoevend en neemt hun zelfredzaamheid toe.'

 

De consulenten Cardiologie hebben niet alleen oog voor de patiënt, ook de partner is verzekerd van zorg. 'Als iemand met acute hartklachten wordt opgenomen, heeft dat niet alleen een grote impact op de patiënt maar ook op zijn omgeving. Zeker in de eerste fase staat de partner aan de zijlijn en moet wachten tot de ernst van de situatie bekend is. Zo’n proces kan gepaard gaan met veel angst en emoties', weet Schröder. Daarom is het wenselijk dat ook de partner meegaat naar het consult van de consulent Cardiologie en ander bijeenkomsten. 'Ook zij kunnen terecht bij het medisch maatschappelijk werk of de klinisch psycholoog.'

 

De vijf Sneker consulenten Cardiologie spelen eveneens een belangrijke rol binnen de hartrevalidatie en de hartfalenpoli. Het hartrevalidatieprogramma is bedoeld voor mensen die zijn getroffen door een hartinfarct, gedotterd zijn, aan hun hart zijn geopereerd of een interne defibrillator (ICD) of pacemaker hebben gekregen. 'Dit programma – gericht op herstel in de breedste zin van het woord – omvast naast de fysieke training verschillende programma’s, waarbij meerdere disciplines zijn betrokken: van de cardioloog, fysiotherapeut en diëtist tot medisch maatschappelijk werk en klinisch psycholoog', vat Stolp samen.

 

Ook de consulenten Cardiologie spelen een belangrijke rol. 'Wij zijn het aanspreekpunt voor de patiënt, laten het programma aansluiten op de behoefte van de patiënt en evalueren het effect. Bovendien bewaken wij de afstemming binnen het multidisciplinaire team', licht Schröder toe. Binnen de hartfalenpoli spelen de consulenten Cardiologie eveneens een belangrijke rol. 'Hartfalen is een chronische ziekte waarbij de pompfunctie van het hart tekort schiet. Op de hartfalenpoli krijgt de patiënt inzicht in zijn ziekte, leefstijladvies en medicatie op maat. Dat leidt  tot een betere kwaliteit van leven en een gunstiger toekomstverwachting.'

 

De consulenten Cardiologie zijn niet alleen actief binnen de muren van het Antonius Ziekenhuis in Sneek, maar ook daarbuiten. Zo verzorgen zij sinds twee jaar een spreekuur in Antonius Emmeloord. Daarnaast bestaan nauwe contacten met Thuiszorg Zuidwest Friesland. 'Door betere afstemming en scholing aan thuiszorgverpleegkundigen proberen we de overdracht nog soepeler te laten verlopen.'

 

Tot slot participeren de consulenten in een nationaal onderzoek naar zorg via de digitale snelweg, Telezorg genaamd. De essentie? Patiënten met ernstig hartfalen kunnen thuis via speciale apparatuur hun bloeddruk en gewicht meten en een hartfilmpje maken. Dankzij een digitale verbinding met het Antonius Ziekenhuis wordt de hartfalenpoli meteen ingeseind als de meetwaarden (teveel) afwijken. 'Zo nodig kunnen we direct actie ondernemen. Patiënten zijn in hun eigen huis dus verzekerd van optimale en veilige zorg.'

 

Gepubliceerd in het Sneeker Nieuwsblad op 4 november 2010

Overige onderwerpen