header_verpleegkundigen6

Cardiologie Sneek bezocht door de Hart&Vaatgroep

Op woensdag 3 juli is ons ziekenhuis bezocht door een delegatie van de Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging voor patiënten met hart- en vaatziekten. Cardioloog Toon Oomen, teamhoofd Gerlof van der Werf en unitleiders Ageeth Koffeman en Sjoukje Bulthuis hebben hen uitgebreid voorgelicht over de stand van zaken betreffende de cardiologische zorg in ons ziekenhuis.

 

Aan de hand van een powerpoint presentatie is langdurig stilgestaan bij de keuzes die gemaakt zijn. Daarnaast is uiteraard de toegankelijkheid van zorg en de kwaliteit van zorg onderwerp van gesprek geweest. De patientenvereniging heeft ook advies gegeven, waarbij met name aangegeven is dat we meer aandacht aan het programma 'Hart in beweging' kunnen geven. Bij de Hart&Vaatgroep zijn 250 sportorganisaties  aangesloten die sport- en beweegactiviteiten onder deskundige begeleiding aanbieden. De organisaties in uw buurt kunt u vinden via de beweegzoeker.

 

De Hart&Vaatgroep is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben (gehad) of hun naasten. De patiëntenvereniging en de Nederlandse Hartstichting werken sinds 2013 samen aan de behartiging van belangen van hart- en vaatpatiënten.

 

 Presentatie bezoek Hart&Vaatgroep