header_verpleegkundigen6

Antonius investeert in project Hartfalen

In de toekomst neemt het aantal patiënten met hartfalen fors toe, terwijl de opnameduur verder zal teruglopen. Voor het Antonius Ziekenhuis reden genoeg om de zorg rond hartfalen nog beter te organiseren. De essentie van het project Hartfalen is tweeledig: nauwere samenwerking binnen de zorgketen en het verbeteren van de patiënteninformatie. "Nu investeren in cardiologische zorg betekent dat de patiënt ook in de toekomst is verzekerd van de beste zorg op de juiste plek", verklaart Bedrich Cernohorsky, cardioloog in het Antonius Ziekenhuis.

 

Volgens de cardioloog is nauwere samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders heel belangrijk. "Hartfalen is een complexe aandoening waarbij allerlei disciplines betrokken zijn, zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren. Om de doorstroming van de patiënt te bevorderen, is het van groot belang dat ziekenhuis, thuiszorg, huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ hun zorg goed op elkaar afstemmen. Daar zijn we nu volop mee bezig", verklaart Cernohorsky. 

 

Zo is de Antonius Zorggroep in gesprek met woon-, zorg- en behandelcentrum De Ielânen om patiënten na hun ziekenhuisopname (tijdelijk) over te plaatsen. "Het gaat om patiënten die nog niet naar huis kunnen, maar geen complexe medische zorg meer nodig hebben", verduidelijkt de Sneker cardioloog. "Om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen, zijn medewerkers van de Ielânen door ons geschoold. Patiënten die in De Ielânen aansterken, worden regelmatig bezocht door een consulent Hartfalen."

 

Dagboek

 

Tegelijkertijd investeert het Antonius Ziekenhuis in betere patiënteninformatie. "Hartfalen heeft vaak een enorme impact op patiënten", weet Ageeth Koffeman, unitleider Cardiologie en lid van de werkgroep Hartfalen. "Omdat de meeste patiënten moeite hebben om de hoeveelheid aan informatie te onthouden, hebben de consulenten Hartfalen een speciaal dagboek ontwikkeld."

 

Hierin is alle relevante informatie gebundeld: van folders en medicatievoorschriften tot leefregels en afspraken met de consulent. Doordat dit dagboek aan de patiënt is gekoppeld, is elke zorgverlener meteen op de hoogte van alle ins en outs rond behandeling en (na)zorg. "Dit dagboek vormt dus een handvat voor patiënten én zorgverleners", benadrukt unitleider Koffeman.

 

Ook de digitale informatievoorziening is onder handen genomen. Begin dit jaar werd een nieuwe website gelanceerd waar patiënten alle belangrijke informatie nog eens rustig kunnen nalezen.

 

Aansterken

 

Het project Hartfalen behelst echter veel meer dan het verbeteren van de informatievoorziening. Is de patiënt eenmaal thuis, dan krijgt hij (via bureau Zorgbemiddeling) binnen een week na ontslag bezoek van de thuiszorgverpleegkundige. Die bekijkt of de patiënt aanvullende zorg nodig heeft.

 

"Door eventuele problemen tijdig in kaart te brengen en daar meteen op te reageren, kun je verslechtering voorkomen", verzekert de unitleider. Zij is bijzonder in haar nopjes met de resultaten van het project Hartfalen. "Wat we samen hebben bereikt, stemt mij zeer tevreden. Want dankzij deze maatregelen blijven onze patiënten ook in de toekomst verzekerd van goede zorg, zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren. Dat geeft een goed gevoel."

 

Wat is hartfalen?

 

Het hart is een spier die bloed door het lichaam pompt door samen te knijpen. Wanneer de pompkracht van het hart afneemt, kan het hart onvoldoende bloed rondpompen. Dit kan leiden tot vermoeidheid, kortademigheid, hartritmestoornissen en vocht achter de longen of elders in het lichaam.

 

Dit wordt hartfalen genoemd. Hartfalen is een chronische ziekte, in de meeste gevallen is het namelijk niet mogelijk om de pompkracht van het hart te herstellen. Behandeling is dan ook vooral gericht op vertraging van de ziekte en het verminderen van klachten.

 

Consulent zorgbemiddeling Marjan de Klerk, cardioloog Bedrich Cernohorsky en Ageeth Koffeman, unitleider Cardiologie: ‘Dankzij het project Hartfalen blijven onze patiënten ook in de toekomst verzekerd van goede zorg, zowel binnen als buiten het Antonius Ziekenhuis.’ (Foto: Sjouke Hoeksema).