header_verpleegkundigen6

Eerste hart hulp

De Eerste Hart Hulp (EHH) is bedoeld voor patiënten met acute hartklachten. Daarbij valt te denken aan pijn op de borst, maar ook aan kortademigheid en ritmestoornissen. De patiënt wordt onderzocht, waarna er binnen korte tijd een diagnose wordt gesteld en de behandeling wordt gestart. Verwijzing vindt plaats door de ambulance, de huisarts, de cardioloog of een andere specialist.

 

De EHH van het Antonius Ziekenhuis bestaat uit twee bedden en maakt onderdeel uit van de afdeling Hartbewaking. Op de afdeling werken meerdere verpleegkundigen en arts-assistenten onder supervisie van een cardioloog. Bij opname op de EHH wordt de patiënt aangesloten op een monitor en wordt er een hartfilmpje gemaakt. Ook wordt de bloeddruk opgemeten en wordt er bloed afgenomen. Ook kan er aanvullend onderzoek worden gedaan, zoals röntgenonderzoek of een echo van het hart.

 

Afhankelijk van de gestelde diagnose wordt een behandeling gestart. Er zijn een aantal vervolgtrajecten mogelijk:

 

  • De patiënt wordt opgenomen op de hartbewaking (CCU) of de vervolgafdeling cardiologie (F1) voor verdere behandeling.
  • Wanneer een specifieke behandeling die niet in ons ziekenhuis wordt uitgevoerd noodzakelijk is, zoals bij een acuut hartinfarct, wordt de patiënt vervoerd naar een ander ziekenhuis.
  • Wanneer de oorzaak van de klachten niet in het hart gelegen is kan een andere specialist de behandeling overnemen.
  • De behandeling kan op de EHH plaatsvinden of een verdere behandeling is niet nodig. In dat geval kan de patiënt naar huis.