header_verpleegkundigen6

Antonius Ziekenhuis

Het Antonius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een capaciteit van ruim 300 bedden en bijna 1500 personeelsleden. Het ziekenhuis wil een volwaardig zorgpakket leveren aan de inwoners van Zuidwest Friesland, de Waddeneilanden, de kop van Noord-Holland en de Noordoostpolder en Urk. Om de patiëntenstroom uit die laatste gebieden op te vangen is in 2007 gestart met een zorgvoorziening in Emmeloord. In januari 2009 is de locatie Antonius Emmeloord aan de
Urkerweg geopend, waar vijftien specialismen zijn gehuisvest.

 

Geschiedenis

 

De geschiedenis van het Antonius Ziekenhuis voert terug tot 1887. In dat jaar vestigde dokter Bouma zich in Sneek, waar hij in zijn eigen huis een soort privékliniek had. In zijn praktijk konden enkele patiënten worden opgenomen, behandeld en verpleegd. Het was geen ideale situatie, maar geld voor een goed uitgerust ziekenhuis was er destijds niet. Na een forse gift uit een erfenis werd in 1900 gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een ziekenhuis, dat op 22 september 1903 werd geopend.

Het Rooms Katholieke Sint Antonius Ziekenhuis werd in de loop der jaren steeds verder uitgebreid, wat uiteindelijk resulteerde in ruimtegebrek. In 1991 werd dan ook de eerste paal geslagen voor het huidige ziekenhuis aan de Bolswarderbaan. De opening van het gebouw vond plaats in 1994, waarbij de naam van het ziekenhuis werd veranderd in 'Antonius Ziekenhuis'.