header_verpleegkundigen4

Spider Flash

De SpiderFlash is een apparaat waarbij het hartritme gedurende één of twee weken kan worden geregistreerd. Het onderzoek kan daarmee dienen als alternatief voor een 24-uurs ECG (Holter) of een implanteerbare looprecorder (Reveal). Met de registraties kan meer duidelijkheid verkregen worden of klachten van hartkloppingen bij de patient ontstaan ten gevolge van ritmestoornissen. Daarnaast is het een geschikt onderzoek voor af en toe optredende wegrakingen c.q. flauwvallen. Soms wordt de SpiderFlash gebruikt om beter inzicht krijgen of een behandeling aanslaat.

 

Het onderzoek

 

Voor het onderzoek worden op de borst drie plakkers met elektroden bevestigd. Deze elektroden zijn met kabeltjes verbonden aan een kastje en registreren de elektrische signalen van het hart. Net als bij het holteronderzoek wordt de SpiderFlash aan een riem om de nek gehangen. Net als bij een Holter is ook bij dit onderzoek het de bedoeling dat de patiënt zoveel mogelijk het normale activiteitenpatroon aanhoudt. Ook zwaardere inspanningen als sport zijn daarbij geen probleem.

 

Bij klachten kan de patiënt op een knop drukken om zelf een registratie van het hartritme te maken. Om de relatie tussen activiteit en het ritme na te kunnen gaan wordt de patiënt gevraagd om een dagboek bij te houden. Daarin moeten de bezigheden, maar ook eventuele klachten en de bijbehorende tijdstippen zo nauwkeurig mogelijk worden genoteerd.