header_verpleegkundigen4

Röntgenonderzoek

Een röntgenfoto wordt gemaakt met behulp van radiografische straling. Deze straling is in staat om door weefsels heen te dringen, maar niet elk weefsel laat de straling even gemakkelijk door. Van die eigenschap wordt gebruik gemaakt bij röntgenonderzoek. Van de doorgelaten straling wordt een afbeelding gemaakt. Tegenwoordig gebeurt dit steeds vaker geheel digitaal.

 

 

Binnen de cardiologie wordt röntgenonderzoek gebruikt om een foto van de borstholte te maken, de zogenoemde thoraxfoto. Hiermee kan onder andere de vorm en grootte van het hart en een deel van de aortaboog worden bekeken. Ook kan vocht in de longen, een teken van hartfalen, zichtbaar worden gemaakt. Verder zijn soms calciumconcetraties zichtbaar, wat kan wijzen op slagaderverkalking.

 

Het onderzoek

 

De patiënt staat meestal rechtop, tussen de röntgenbuis en de plaat die de straling opvangt. De laborant vraagt de patiënt om de adem in te houden, waarna de foto wordt gemaakt. Meestal wordt daarna nogmaals een foto gemaakt, ditmaal van de zijkant. Het onderzoek duurt in zijn geheel maar een paar minuten en is pijnloos. Het risico van röntgenstraling is door het geringe aantal onderzoeken klein. Wel wordt bij zwangere vrouwen liever zo weinig mogelijk met straling gewerkt, vanwege het verhoogde risico bij de ongeboren vrucht. Een thoraxfoto is overigens ook dan zonder gevaar.