header_verpleegkundigen4

Hartrevalidatie

Het hartrevalidatieprogramma van het Antonius Ziekenhuis is gericht op het bevorderen van uw herstel, door:

 

 • conditieopbouw
 • voorlichting
 • verwerking

 

Al deze drie punten komen terug in één of meer onderdelen van het hartrevalidatieprogramma.

Vier deelprogramma's


Het totale programma bestaat uit vier onderdelen: deelprogramma’s. Tijdens uw bezoek aan de verpleegkundig consulent cardiologie bespreekt u samen deze verschillende deelprogramma’s:

 

 • Infoprogramma
 • Fitprogramma
 • Ontspanningsprogramma
 • Leefstijlprogramma

 

Infoprogramma

 

Het infoprogramma is gericht op voorlichting en verwerking. Ook voor uw partner is dit van belang, hij of zij is dus van harte welkom. 

Er zijn vier informatiebijeenkomsten, van elk anderhalf uur. De verschillende leden van het revalidatieteam begeleiden de bijeenkomsten. Dit zijn:

 

 • een cardioloog bespreekt de medische  achtergronden, behandelmethoden en risicofactoren van  de hartziekten
 • een diëtiste geeft informatie over gezonde eet en drinkgewoonten: zij geeft algemene richtlijnen wat betreft gezonde voeding; voor persoonlijke adviezen kunt u individueel een afspraak maken.
 • een psycholoog bespreekt het voorkomen en hanteren van gevoelens van angst, neerslachtigheid en geïrriteerdheid, zowel bij de hartpatiënt als de partner
 • een maatschappelijk werker geeft aan welke medische en maatschappelijke beperkingen u kunt ervaren als gevolg van de hartziekte: zij geeft advies hoe u het beste met deze beperkingen om kunt gaan.


Een ieder informeert u vanuit zijn of haar eigen discipline over hart- en vaatziekten en over hoe u met uw hartaandoening om kunt gaan.

 

Fitprogramma

 

Onder begeleiding van een fysiotherapeut kan de lichamelijke conditie verbeterd worden door sport en spel activiteiten Ook ontspanningsoefeningen en het verkennen van uw eigen grenzen komen aan de orde. U volgt dit programma zonder partner in groepsverband. Eventueel kan, in uitzonderinggevallen, dit programma individueel gevolgd worden. Het bewegingsprogramma kan, afhankelijk van de intensiteit, 1x per week of 2x per week zijn. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een keuze gemaakt uit het programma afhankelijk van uw doelstelling en lichamelijke situatie.

 

Ontspanningsprogramma

 

Omgaan met spanning en stress staat centraal in dit programma.
We leren u ontspanningsoefeningen en u leert hoe u stress kunt signaleren. Ook geven we u handvatten om beter om te kunnen gaan met deze stress.

 

Leefstijlprogramma

 

Binnen de hartrevalidatie is er een cursus gericht op het verminderen van stress, perfectionisme/ hoog streefniveau en negatieve emoties als ergernis, boosheid en somberheid: de leefstijlcursus.

Deze cursus bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten met andere hartpatiënten, waarin u leert deze negatieve onderdelen van uw leven te verminderen onder begeleiding van een psycholoog en maatschappelijk werkende.