header_secretaresses4

Slagaderverkalking

Slagaderverkalking, in medische termen atherosclerose genoemd, is de ophoping van vettige bestanddelen in de wand van slagaders. Door een soort van chronische ontsteking ontstaat een 'zweer' (plaque) aan de binnenkant van het bloedvat, waardoor het bloed minder goed kan doorstromen. Slagaderverkalking kan in principe overal in het lichaam ontstaan, maar komt het meest voor bij splitsingen van slagaders, in de halsslagaders en in aftakkingen van de kransslagaders.

Slagaderverkalking is een proces dat vele jaren duurt. De ziekte begint met kleine beschadigingen aan de binnenste wandlaag, het endotheel. Deze treden van nature bij iedereen op, maar de kans wordt groter bij de aanwezigheid van één of meer risicofactoren. Onder andere overgewicht, een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, roken, stress en de aanwezigheid van diabetes dragen bij aan een versnelling van het proces.

 

Via het beschadigde endotheel kunnen vetachtige stoffen de vaatwand binnendringen. Hierdoor ontstaat een afscheiding in de vaatwand, de zogenoemde 'fatty streak'. In de loop der tijd hecht zich steeds meer cholesterol en andere stoffen aan deze afscheiding, waardoor een ophoping ontstaat die men 'plaque' noemt. De ophoping wordt groter, waardoor de slagader steeds verder vernauwt. Hierdoor krijgt het weefsel achter de vernauwing steeds minder zuurstofrijk bloed.

 

Gevolgen van vernauwingen in de kransslagaders

 

Een vernauwing in de kransslagaders kan klachten opleveren als het aanbod van zuurstofrijk bloed achterblijft bij de vraag. Dit merkt men vaak het eerst bij inspanning. De klachten die hierbij optreden noemt men Angina Pectoris. Wanneer de vernauwing groter wordt kunnen deze klachten ook optreden in rust. Een volledige afsluiting kan leiden tot een hartinfarct. Een hartinfarct wordt meestal veroorzaakt doordat de vaatwand op de plaats van de plaque scheurt. Het bloedstolsel dat ontstaat kan vervolgens de slagader ter plekke, of wanneer het stolsel losraakt verderop in de bloedstroom afsluiten.

 

Gevolgen elders in het lichaam

 

Vernauwingen in de halsslagaders of in slagaders van de hersenen kunnen leiden tot een TIA of een herseninfarct. Daarnaast kunnen problemen optreden doordat de vaatwand minder elastisch wordt en uitrekt. Hierdoor wordt het bloedvat plaatselijk wijder, wat men een aneurysma noemt.