header_secretaresses4

Stoppen met roken poli

Er zijn vele duizenden mensen die elke dag stoppen met roken. Volhouden van het stoppen met roken vraagt verandering van gedrag en levensstijl. De meeste rokers stoppen zonder begeleiding. Slechts vijf procent van deze mensen lukt het zonder hulp. Onderzoek toont aan dat de beste resultaten worden behaald door te stoppen onder begeleiding van deskundigen.

 

Om rokers te begeleiden is het Antonius Ziekenhuis in 2010 gestart met een 'Stoppen met roken poli'. Verwijzing vindt plaats door een specialist, maar iemand kan ook zelf contact opnemen. Op de weg naar een rookvrij leven wordt de client begeleid door gespecialiseerde verpleegkundigen.

 

Voorafgaand aan het eerste bezoek aan de 'Stoppen met roken poli' vindt een longfunctieonderzoek plaats en wordt een röntgenfoto van de longen gemaakt. Hierna bezoekt de cliënt de longarts.

 

Tijdens het eerste bezoek aan de 'Stoppen met roken poli' wordt door de verpleegkundig consultent een intakegesprek gehouden en het begeleidingstraject besproken. Zo wordt samen met de cliënt een persoonlijk stopplan gemaakt om stoppen met roken te laten slagen. Hierna volgen een aantal persoonlijke en telefonische contactmomenten. Zo kan de cliënt eventuele problemen besprek en kan worden gekeken wat hij aan de problemen kan doen.

 

In principe wordt het contact met de verpleegkundig consultent bij een geslaagde poging na een jaar gestopt. Wanneer een poging mislukt wordt samen met de cliént gekeken waarom het is misgegaan en wat er aan gedaan kan worden. Iedere stoppoging verhoogt de kans op definitief stoppen met roken en is dus geen weggegooide moeite.

 

De verpleegkundig consultent 'stoppen met roken' is iedere woensdag aanwezig. Er is dan van 11.15 tot 11.45 telefonisch spreekuur. De consulent is te bereiken via telefoonnumemr (0515) 488907

Overige onderwerpen