header_pacemakertechnici5

Cardiomyopathie

Cardiomyopathie is een ziekte van de hartspier. Door veranderingen in de hartspiercellen kan de hartspier minder goed samentrekken. Hierdoor gaat de pompfunctie van het hart achteruit en kunnen verschillende klachten ontstaan.

 

Er zijn verschillende vormen van de ziekte. Hieronder volgen de belangrijkste soorten.

 

Dillaterende cardiomyopathie

Bij deze vorm is de linkerkamer verwijd en knijpt hij minder goed samen. Soms is ook de rechterkamer betrokken.

 

Hypertrofische cardiomyopathie

Bij deze vorm is een deel van de hartspier verdikt. De inhoud van de hartkamers wordt hierdoor kleiner. De verdikking is asymetrisch, wat betekent dat een deel van het hart dikker is dan het andere. Meestal is in ieder geval het tussenschot tussen beide kamers aangedaan.

 

Arythmogene rechter ventrikel cardiomyopathie

Hierbij verandert de samenstelling van de spier. Spierweefsel is vervangen door vet- of bindweefsel. Meestal is de rechterkamer aangedaan, soms doet ook de linkerkamer mee.

 

Restrictieve cardiomyopathie

Bij deze vorm zorgt de vorming van bindweefsel ervoor dat de hartspier als het ware verstijfd raakt.

 

Oorzaken

 

Cardiomyopathie kan tientallen oorzaken hebben. Een deel van de gevallen is erfelijk. Dit is bij hypertrofische cardiomyopathie meestal het geval; bij dillaterende cardiomyopathie veel minder vaak. Bij mensen met erfelijke aanleg komt de ziekte vaak al op jonge leeftijd aan het licht.

 

De ziekte kan verder worden veroorzaakt door schadelijke invloeden op de hartspier. Daarbij valt te denken aan een langdurige hoge bloeddruk, ritmestoornissen, langdurig vernauwde kransslagaders of afwijkingen aan de hartkleppen. Ook factoren als overmatig alcoholgebruik, het gebruik van bepaalde medicijnen, bestraling en bepaalde ziekten kunnen bijdragen aan het ontstaan van cardiomyopathie. Meestal ontwikkelt de ziekte zich dan over langere tijd. Wanneer cardiomyopathie wordt veroorzaakt door een infectie kan de ziekte wel in een zeer kort tijdsbestek ontstaan.

 

Symptomen en gevolgen

 

Patiënten met cardiomyopathie kunnen onder andere last hebben van een verminderde conditie, kortademigheid of pijn op de borst. Ook kunnen tekenen van hartfalen aanwezig zijn, zoals een toegenomen gewicht, vochtophoping in onder andere de benen en enkels en veel nachtelijk plassen.

 

De veranderingen die de hartspier ondergaat kunnen op termijn leiden tot hartfalen. Ook kunnen ritmestoornissen ontstaan. Cardiomyopathie is meestal een chronische ziekte, in sommige gevallen is er een goed herstel mogelijk.

 

Behandeling

 

Hoewel patiënten vrijwel altijd medicijnen krijgen kan men ook zelf wat doen om de symptomen en gevolgen van de ziekte te verminderen, door een gezond leefpatroon aan te houden. Zo is het belangrijk om het gewicht in de hand te houden, genoeg te bewegen, geen alcohol te gebruiken en niet te roken. Daarnaast is een zoutarm dieet belangrijk en moet te patiënt niet teveel drinken om overbelasting van de hartspier tegen te gaan. Soms spreekt de cardioloog een vochtbeperking af.

 

Medicinale behandeling is vooral gericht op het verbeteren van de pompkracht, het verlagen van de bloeddruk, het verminderen van de hoeveelheid vocht in het lichaam en het tegengaan van hartritmestoornissen. Daarvoor kunnen verschillende soorten medicijnen worden gegeven, zoals ACE-remmers, bètablokkers en diuretica.

 

Het inbrengen van een CRT-pacemaker kan ervoor zorgen dat de pompfunctie van het hart verbetert. Een pacemaker of een ICD kan ook nodig zijn bij bepaalde ritmestoornissen. In een enkel geval is een operatieve ingreep mogelijk.